स्वामी विवेकानंद यांचे काही सुविचार

उठा, जागे व्हा! जोपर्यंत यश मिळत नाही तोपर्यंत थांबू नका.

जेव्हा शक्य असेल तेव्हा दयाळूपणे वागा. हे नेहमीच शक्य आहे.

 – दलाई लामा

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *