नावअर्थ
श्रीगणपतीचे नाव, संपत्ती
श्रतायुध
श्रध्दानंद
श्रवणख्याती, एका नक्षत्राचे नाव, कला, रचना, रंग, वाडमय
श्रावणदशरथाहातून नकळत मारला गेलेला ऋषिपुत्र
श्रियाळएका पक्षाचे नाव
श्रीकंठभगवान शंकर यांचे नाव
श्रीकरश्रीविष्णू, लक्ष्मीचा कर
श्रीकरभगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मी चा कर
श्रीकांतभगवान विष्णू, माता लक्ष्मी चा पती
श्रीकृष्णस्वयम् भगवान विष्णू यांचे नाव वासुदेवाचे पुत्र
श्रीगणेशगणपतीचे नाव
श्रीगोपालश्रीकृष्णाचे नाव
श्रीतरु
श्रीतेजश्री समान तेजस्वी
श्रीदत्तमाता लक्ष्मी ने दिलेला
श्रीधरश्री विष्णूचे नाव
श्रीधरव
श्रीनंभगवान विष्णूचे नाव
श्रीनंदश्रीविष्णू
श्रीनाथश्री विष्णूचे नाव
श्रीनिकेतनभगवान विष्णूंचे निवासस्थान
श्रीनिधीश्रीचा साठा
श्रीनिवासश्रीचे निवासस्थान
श्रीपतश्रीविष्णू
श्रीपतीश्रीविष्णू, श्रीचा पती
श्रीपद्माश्रींचे पाय
श्रीपर्ण
श्रीपादश्रींचे चरण
श्रीपालश्रींचा पालन करता
श्रीप्रकाशतेजस्वी प्रकाश
श्रीप्रसादश्रीं चा आशीर्वाद
श्रीभूषणश्रींचा अलंकार
श्रीमल
श्रीमानआदराने बोलणे
श्रीमुखश्रींचे मुख
श्रीमुर्तीगणपतीची मूर्ती
श्रीयाळएका पक्षाचे नाव
श्रीरंगभगवान विष्णू
श्रीराजसंपत्ती चा राजा
श्रीरामप्रभू श्री रामचंद्र
श्रीवण
श्रीवत्सभगवान विष्णूचे नाव
श्रीवरश्रीविष्णू
श्रीवर्धन
श्रीवल्लभश्रीविष्णू, लक्ष्मीचा प्रियकर
श्रीवासश्री चे अस्तित्व आहे
श्रीवास्तवश्री जिथे वात्सव करतो
श्रीशमस्तक
श्रीशैलएका पर्वताचे नाव
श्रीहरीभगवान विष्णूचे नाव
श्रीहर्षएका राजाचे नाव, विजयचंदाचा सभाकवी
श्रुतऐकलेला
श्रुतकीर्तप्रसिध्द
श्रुतश्रवा
श्रुतसेन
श्रुतीकांत
श्रृंगाल
श्रेयंशि
श्रेयसप्रशंसनीय, कल्याण, मोक्ष, रुपविशेष, अलंकार
श्रेयांशु
श्रेयांस
अं
क्षज्ञहृश्र
त्र

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *