राडा करायचा खुप मन करत यार.

पण साला नाव ऐकल्यावर कोणी समोर उभाच राहत नाही.

त्या लोकांना डोक्यावर घेऊन
कधीच मिरवू नका

ज्यांची लायकी आपल्या
पायथ्याला पण बसण्याची नसते.

Happy Birthday Status marathi Ukhana

राडा करायचा खुप मन करत यार.
पण साला नाव ऐकल्यावर कोणी समोर उभाच राहत नाही.

राडा करायचा खुप मन करत यार.
पण साला नाव ऐकल्यावर कोणी समोर उभाच राहत नाही


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *